Program Kemanusiaan

Program ziarah merupakan salah satu program penting Yayasan Al Baghdadi bagi membentuk kerjasama korporat. Kali ini bersama naib Canselor Universiti Malaysia Sabah  Profesor Datuk ChM. Ts. Dr. Taufiq Yap Yun Hin

Copyright © Yayasan Al Baghdadi 2022. All Rights Reserved.